Žolíky - pravidla karetní hry

Příklad varianty hry pro 2 až 6 hráčů:

Druh karet : Kanastové 108 listů (francouzské se žolíky)

(Hodnoty: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A,Žolík (nahrazuje libovolnou kartu)


Hráči se snaží zbavit co nejdříve všech svých karet, které drží v ruce. Na začátku se každému hráči rozdá 14 karet, pouze předák obdrží 15. Zbývající karty se odloží jako talon. Předák zahajuje hru. Může-li vyložit, může tak učinit. Následně jednu kartu odhodí aversem vzhůru a tím založí odkládací (odhazovací) balík. Následně si další hráč nejprve lízne kartu z talonu, může-li, vyloží, a opět jednu kartu odloží. Vyložit lze postupky z minimálně tří karet složené střídavě z černé a červené barvy, nebo trojice a čtveřice karet stejné hodnoty, ale ne stejné barvy (myšleno symbolu, řady různých symbolů mohou být vytištěny vzhledově stejným barevným odstínem). Žolík nahrazuje libovolnou kartu. V postupce žolík nemůže nahrazovat dvě po sobě jdoucí karty. Ve vyložené kombinaci musí být vždy alespoň o jednoho žolíka méně než je ostatních karet (při sudém počtu karet tedy dokonce o více). Přikládat lze i jednotlivé karty k již dříve vyneseným, a to bez ohledu na to, kdo je vynesl. První vynášení je limitováno minimální hranicí 42 bodů a současně vytvořením postupky bez žolíků (tzv. "čistou" nebo "pravou" postupkou). Vítězí hráč, který se jako první zbaví karet, přičemž poslední kartu pokládá na odhazovací balík reversem vzhůru (nejčastěji se slovy "zavírám" - vítězí tedy vlastně ten hráč, kterému jako prvnímu zůstane v ruce jedna poslední karta, kterou použije na zavření). Pokud se hraje více sehrávek, mohou si hráči sečíst hodnoty karet, které jim zbyly v ruce a evidovat je jako trestné body. Po skončení všech her se body sečtou. Hráč s nejnižším počtem trestných bodů je vítěz. Bodové hodnoty karet : 2 = 2 body, 3 = 3 body, 4 = 4 body, 5 = 5 bodů, 6 = 6 bodů, 7 = 7 bodů, 8 = 8 bodů, 9 = 9 bodů, 10 = 10 bodů, J = 10 bodů, Q = 10 bodů, K = 10 bodů, A = 11 bodů,

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz