Míchání karet

Míchání karet bývá poměrně důležitou součástí při hrách a používání hracích karet, mnohdy mu však nebývá věnována náležitá pozornost. Přitom pořadí karet v balíčku a jejich hodnoty mohou podstatně ovlivnit hru a rozhodnout o vítězi. Nový balíček hracích karet obsahuje většinou karty seřazené podle barev a hodnoty jdou v řadě po sobě. Pokud jste někdy již s takovým srovnaným balíčkem hráli bez rozmíchání, jistě uznáte, že hra nebyla příliš zajímavá. Nový balíček karet bývá tedy nutné rozmíchat. Pozor však na míchání karet před dalšími hrami nebo v jejich průběhu. Někdy je to naopak považováno za renonc a mezi hrami může být míchání zakázáno. Vždy je nutno se seznámit s pravidly konkrétní hry.

Kvalitní rozmíchání karet

Zdánlivě jednoduchým problémem, jak dobře a kvalitně rozmíchat karty se zabývali také vědci. Jedná se vlastně o matematický problém. Pokud bychom zde měli zestručnit jejich poznatky, byla nalezena značná odlišnost v kvalitě mezi jednotlivými způsoby míchání. Zajímavostí je také to, že vědci i správný počet míchání. Pokud totiž mícháte karty méně, jsou rozmíchány nekvalitně. Naopak pokud budete karty míchat déle než je nalezené optimum, rozmíchání již dále prakticky nevylepšíte a pouze zdržujete hru.

Způsoby míchání karet

Za nejkvalitnější míchání vědci označili takový způsob míchání hracích karet, kdy balíček rozdělíte na dvě hromádky a ty proti sobě navzájem spojíte (hromádky do sebe vsunete, pomoci si můžete např. přizvednutím růžků a jejich pozvolným uvolňováním pod prsty u obou hromádek současně). Na kvalitní promíchání je třeba pěti takovýchto zamíchání. Po šesti či sedmi mícháních se již kvalita nijak zásadně nezlepšuje, je tedy tento počet považován za optimální.

Velmi oblíbený způsob míchání karet, při němž karty držíme v jedné ruce a druhou opakovaně vytahujeme část balíčku a zase ji vracíme zpět, se ukázal jako méně dokonalý. K náhodnému rozmíchání se zde dospěje až po stovkách iterací. Pokud používáme tento způsob, je tedy potřeba míchat hrací karty poměrně dlouho, aby byly rozmíchány pořádně.

V některých případech, jako např. u vykládacích karet, potřebujeme při míchání karet také změnit jejich orientaci (otočit je hlavou dolů). Toho předchozími způsoby míchání nedocílíme. Používá se proto rozložení karet na plochu a poté jejich přesunování pohyby oběma rukama s následným složením zpět do balíčku. Toto míchání je typické také pro dětské hry, obecně je řešením pro méně zručné jedince nebo situace, kdy je obtížné v ruce udržet velké množství hracích karet (menší ruka / velké karty).

Snímání karet

Snímání karet, nebo také "sejmutí" balíčku, je u karbaníků či kouzelníků specifický úkon. Nejedná se o míchání. Balíček se pouze rozdělí na dvě části. Následně se opět spojí tak, že část, která byla před rozdělením nahoře, přijde dolů. Na ni se umístí druhá část, která byla původně vespod. Nikdo tedy neví, jaká karta se nově ocitne navrchu, pořadí karet v balíčku se však dále nemění. U mariáše je obvyklé, že musí být sejmuty nejméně dvě karty a jejich počet se nesmí nijak odpočítávat.

Pozor na míchání

Typickou hrou, kdy se karty nemíchají mezi hrami, je mariáš. Pokud se hraje na nejvyšší úrovni, karty se zamíchají pouze na začátku před první hrou, pak je již jejich míchání zakázáno. Porušení tohoto pravidla je tzv. renonc a rovná se prohrané hře. Pozice rozdávajícího se po sehrávce každé hry mění (posouvá se vždy o jednoho hráče) a dokonce i na sebrání karet po hře a jejich složení do balíčku má pouze rozdávající.