Karetní kouzla a triky - rady

Každé kouzlo si předem nejprve v klidu vyzkoušejte. Pokud máte dostatek času, zopakujte si vše vícekrát, až kouzlo dobře nacvičíte a jste si v něm jisti. Teprve potom jej prezentujte. Správný kouzelník stejné kouzlo nikdy neopakuje hned znovu. Divák totiž již ví, co má očekávat, a vše sleduje pečlivěji. Mohl by vás prokouknout. Nenechte se tedy přesvědčit ke zopakování a raději místo toho předveďte jiné karetní kouzlo. Vyplatí se proto nastudovat kouzel více a mít nějaké další v zásobě.Karetní kouzla a triky s kartami:

Nejjednodušší karetní kouzla

Kouzlo je vhodné pro hrací karty mariášového typu. Toto kouzlo nevyžaduje žádnou zručnost ani speciální přípravu, zvládnout by jej měl každý začátečník. Je založeno na pravděpodobnosti, která zaručuje cca 90% úspěšnost. V devíti případech z deseti se tedy povede. Pokud nastane ona nepravděpodobná situace, můžete prohlásit, že jste se málo soustředili a celé kouzlo zopakovat s nějakou teatrálnější průpovídkou a čarováním. Podáte někomu balíček karet a vyzvete ho, ať ho libovolně zamíchá. Balíček vám ani nemusí ukazovat. Stačí, když si zvolí a oznámí dvě hodnoty karet (hodnoty, jako např. devítku, eso, nikoliv barvy). Pak pronesete zaříkavací formuli a oznámíte mu, že jste v balíčku přesunuli dvě takové karty k sobě. Necháte ho, ať balíček sám prohlédne a skutečně zpravidla objeví dvě takové karty u sebe.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Nalezení divákem vybrané karty

Jedná se jedno z nejjednodušších kouzel, které se snadno mohou naučit i děti. Až si kouzlo dobře natrénujete, můžete vymýšlet vlastní varianty, např. rozdělení karet na více hromádek aj. Základem tohoto kouzla je zapamatovat si spodní kartu z balíčku. Na ni se můžete celkem snadno a nenápadně podívat, když balíček podáváte divákovi, aby si z něho sejmul libovolnou část. Pak tu svou zbývající položíte na stůl a vyzvete diváka, aby si ze své hromádky vybral libovolnou kartu, neukazoval vám ji a dobře si ji zapamatoval. Necháte mu vybranou kartu zatím v ruce a zbytek karet od něho položíte na stůl jako druhou hromádku blíže před něj. Necháte ho chvíli, aby si kartu dobře prohlížel a potom ho vyzvete, aby kartu položil zpět na vršek hromádky, která je před ním. Pak obě hromádky karet dáte na sebe tak, že karta ze spodu vaší hromádky (na kterou jste se před tím podívali a nyní si jí pamatujete) přijde navrch na tu, kterou si vybral divák. Nyní můžete ještě diváka vyzvat, aby balíček znovu sejmul (může i vícekrát, protože snímáním se pořadí nezmění - vaše karta bude stále nad tou jeho). Nemusíte se bát, pokud by se náhodou trefil tak, že vaše karta zůstane zcela vespod. Ta jeho by tím pádem byla ta vrchní. Nakonec tedy před ním vezmete balíček a pomalu začnete vyhledávat tu jeho. Ve skutečnosti však hledáte svoji kartu, kterou si pamatujete, a ta divákova bude ta pod tou vaší. Vyhledávání můžete zpestřit například otázkami, co měl dnes snídani a karty jakoby očuchávat nosem (to je jen na odvedení pozornosti, bude si myslet, že cítíte zbytky z jeho rukou). Až najdete tu správnou - vítězoslavně mu ji ukážete a necháte si potvrdit, že je to ta, kterou vybral.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Karetní kouzla - předpověď

Oznámíme divákovi, že předpovíme kartu, pod kterou do balíčku hracích karet vsune nůž (nejlépe tupý příborový, aby nedošlo ke zranění). Při manipulaci s balíčkem karet si však nenápadně všímneme, jaká karta je zcela vespod. Tu divákovi nahlásíme jako předpověď. Pak k divákovi natáhneme ruku a necháme ho rozdělit balíček karet vsunutou čepelí na dvě části. Přitom však spodní kartu částečně vysuneme směrem k sobě. Vybranou část balíčku nad nožem také nejprve mírně přisuneme (ukazováčkem) a potom ji společně se spodní kartou pevně uchopíme a při rychlém pohybu vzad otočíme.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Uhodnutí karty s kanastou

Připravte si balíček karet na kanastu tak, že na jeho vršek umístíte šest karet stejné barvy a na spodek totéž. Zbývající karty této barvy předem odstraňte. Pak někoho požádáte, aby tento balíček po jedné kartě rozdal na šest hromádek. Tím docílíte toho, že na vrchu i vespod každého balíčku bude karty vámi připravené barvy. Pak můžete požádat, aby divák na jakýkoliv balíček ukázal prstem. Z tohoto balíčku karet jej necháte někde zprostředka vytáhnout jednu kartu, kterou si má divák zapamatovat. Necháte jej kartu položit na vršek jakékoliv z hromádek. Pro větší efekt se přitom k němu ještě můžete otočit zády. Pak hromádky poskládáte zpět na sebe. Stačí karty prohlédnout. Divákova karty bude mezi dvěma kartami vámi zvolené a připravené barvy.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Magická karetní paměť

Univerzální kouzlo pro jakýkoliv balíček karet. Nech rozložit karty do vějíře lícem nahoru a pak se na ně velmi krátce podívej s průpovídkou, že si je ukládáš do paměti. Poté můžeš celý balíček nechat i zamíchat a vzít si jej od diváka do ruky. Než jej dáš za záda, nenápadně se podívej na spodní kartu. Za zády rychle spodní kartu přesuň na vrch balíčku. Pak před již před diváky předem oznam hodnotu karty, vrchní kartu otoč a nech jí užaslým divákům. Řekni, že si pamatuješ všechny karty a že klidně znovu uhodneš další vrchní kartu. Přitom si ovšem prohlédni novou spodní kartu a kouzlo takto můžeš zopakovat vícekrát, třeba až do vyčerpání celého balíčku karet.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Žert falešného hráče

Abyste tento žert mohli provést, musíte být schopni poznat divákem vybranou kartu. K tomu můžete využít nějaký z výše popsaných postupů, třeba jako novou variantu tohoto kouzla. Vezměte balíček karet rubem nahoru a pomalu otáčejte jednu kartu za druhou. Poté, co otočíte a odložíte divákem zvolenou kartu, pokračujte dále. Teprve po chvíli oznamte, že se klidně vsadíte, že nyní otočíte divákem vybranou kartu. Divák se s vámi většinou ochotně vsadí, protože vidí, že tu jeho kartu jste již přešli. Po sázce uchopte tu divákovu kartu a otočte ji, místo toho, abyste pokračovali v otáčení původního balíčku. Slib jste dodrželi a sázku vyhráli - otočili jste přece tu divákovu kartu!

Karetní kouzla a triky s kartami:

Kouzlo Otáčení karet

Balíček karet uchopte do jedné ruky. Druhou rukou oddělte (sejměte) část balíčku, ukažte ji divákovi a poté ji přiložte zpět k balíčku, ale obráceně (zaměňte rub a líc). Totéž několikrát zopakujte. Divák získá dojem, že karty v balíčku budou přeházené (některé otočené navrch přední stranou, jiné zadní). Ve skutečnosti však budou karty otočené pouze v jednom místě, pokud budete šikovní. Při oddělování karet nejprve vezměte malou část balíčku, poté o něco větší. Můžete provést sejmutí a otočení i vícekrát, ale vždy si dejte pozor, abyste oddělovali a otáčeli stále větší hromádky. Pokud toto dodržíte, stačí nenápadně nalézt místo, kde karty v balíčku mění orientaci. Pak balíček v tomto místě rozdělíte a položíte před diváka dvě hromádky. Ty následně složíte na sebe (jako po sejmutí). Můžete ještě vyzvat diváka, aby sám balíček znovu sejmul. Následně před ním karty otočíte a rozprostřete do vějíře. Divák bude užaslý, protože žádné opačně otočené karty nenajde.

Karetní kouzla a triky s kartami:

Kouzlo Nalezení karty

Balíček karet rozložte na plochu před divákem. Před tím se však nenápadně podívejte, jaká karta byla vespod balíčku a její polohu si pamatujte. Požádejte diváka, ať ukáže na kartu, o které si myslí, že by mohla mít hodnotu, kterou mu oznámíte. Pak mu oznamte hodnotu karty ze spodu balíčku, jejíž umístění si pamatujete. Nyní mohou nastat dvě situace. Obvykle divák ukáže na nějakou jinou kartu. Vy si tu kartu vezmete k sobě, ale nesmíte mu ukázat její líc. Pak divákovi řeknete, že také uhodnete, kde leží nějaká karta. Oznámíte právě tu hodnotu, kterou již držíte v ruce. Pak ukážete na kartu, jejíž polohu si pamatujete na ploše (to je ta, co byla původně vespod balíčku). Vezmete jí také do ruky, ale tak, aby přitom divák také neviděl její líc. Pak obě karty vyložíte před užaslého diváka - oba jste díky vám a vašemu kouzelnickému soustředění uhodli! Úžasné! Pokud čistě náhodou divák ukáže přímo na tu kartu, která byla vespod balíčku, druhou část triku vynecháte. Kartu před ním rovnou otočíte s tím, že jste předem viděli do budoucnosti a on je užaslý, že uhodl.