Ronda - pravidla karetní hry

Jedná se o typickou španělskou hru, ke hře je tedy zapotřebí španělských karet.

Příklad varianty hry pro 2 hráče:

Druh karet : Španělské "NAIPES"

Hodnoty vzestupně: 1=A,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nebo bez osmiček a devítek. Hodnoty však nemají význam pro závěrečné počítání - hodnotí se pouze počet uhraných karet.


Nejprve se každému hráči rozdá po třech kartách, pak se doprostřed stolu otočí čtyři karty lícem vzhůru. Zbývající karty se ponechají v balíčku neotočené. Vždy po rozdání tří karet si hráči zkontrolují, zda v ruce nemají dvě karty stejné hodnoty (stejného čísla, bez ohledu na barvu). Pokud ano, hlásí "RONDA". Pokud hlásí pouze jeden hráč a soupeř nemá dvojici, musí dát hlásícímu hráči jednu kartu (z uhraného balíčku - ten samozřejmě na začátku hry neexistuje, proto soupeři pouze kartu slíbí a dá mu ji později). Pokud hlásí také druhý hráč, první se ho táže, zda přijímá výzvu (k souboji). Pokud druhý hráč odmítne, opět musí dát prvnímu kartu. Pokud přijme, hráči si dvojici stejných karet ukáží. Vítězí hráč s vyšší hodnotou a soupeř mu musí dát karty dvě. Samotná hra probíhá tak, že první hráč vynese jednu z karet na stůl. Snaží se nést kartu stejné hodnoty, která již leží na stole. Pokud se mu to podaří a měl v ruce takovou kartu, přiloží ji na kartu ležící na stole, obě si vezme a odloží je do svého vítězného odkládacího balíčku. Dokonce násleně může ze stolu vzít i kartu s hodnotou o jednu vyšší, a to opakovaně, dokud brané karty tvoří souvislou postupku. Pokud při tahu dojde k vyčištění stolu (na stole nezůstane ani jedna karta lícem vzhůru), může zahlásit hrající hráč "CAIDA". Soupeř mu za toto musí dát jednu uhranou kartu. Pokud první hráč neměl kartu žádné z vyložených hodnot, pak svoji pouze přidá vedle karet již ležících na stole. Následně hraje druhý hráč. Takto se vystřídají celkem třikrát až jim dojdou karty v ruce. Následuje rozdání nových tří karet. Opět si po rozdání hráči zkontrolují, zda nemají dvě karty stejné hodnoty, aby mohli zahlásit "RONDA" atd. Takto hra pokračuje až do vyčerpání balíčku karet. (Na závěr se mohou rozdávat čtyři - podle typu použitých španělských hracích karet o čyřiceti či padesáti listech - joker se před hrou vyřadí.) Na konci hry si hráči spočítají počet uhraných karet. Vítězí hráč s vyšším počtem.

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz