Královský Prší - pravidla hry


Návod na tuto hru poskytnul http://kralovskyprsi.webnode.cz Děkujeme!

Typ karet: francouzské 52 listů (karty na poker)

Příklad varianty hry pro 2 až 6 hráčů:

 

Královský Prší je karetní hra odvozená ze známé hry Prší a navazuje na mnoho jeho variant, které se během doby v této karetní hře vyvinuly. Jedná se o karetní hru pro dva až šest hráčů, ideální počet je v rozmezí dva až čtyři. K této variantě hry se používají francouzské karty s 52 listy (pokerové) doplněné dvěma Jokery (žolíky). Jako základ lze tedy použít polovinu kanastových karet. Cílem hry je zbavit se všech svých karet. Oproti klasickému prší to však nelze tak snadno. Mnohdy je třeba nejdříve nasbírat karty, které vám k vítězství napomohou, zejména královnu.

Průběh hry

Základ je totožný jako u klasické hry Prší. Hráč této hry však nekončí v době, kdy odhodí všechny karty, ale musí hru ukončit královnou (svrškem). Pokud hráč odhodí i poslední kartu a není to královna, tak další kolo musí líznout z talonu. Tuto kartu nemůže odhodit ihned, ale musí počkat, až znovu oběhne kolo a opět bude na řadě.

Další specifikací je to, že tato hra se hraje jako tzv. "rychlík". To znamená, že lze v jednom kole odhazovat karty stejné hodnoty. V jednom kole se lze zbavit až čtyř karet (příklad: pokud v ruce držím čtyři osmičky mohu se všech zbavit v jednom kole). Samozřejmě, že ta spodní musí navazovat na barvu vynesenou, tedy na tu kartu, kterou tam odložil předchozí hráč a horní ze skupiny odložených karet udává barvu dále do hry.

Pokud první karta, která udává barvu a hodnotu do hry, (otáčí ji rozdávající) má nějakou speciální vlastnost, tak vždy platí. Pokud rozdávající otočí královnu, spodka, nebo jokera, tak otáčí další kartu. To může případně opakovat, dokud na stůl nepoloží kartu, která jasně udá barvu a hodnotu do hry.

Eso a sedmička se využívá naprosto stejně jako u prší. Může jich však hráč v jednom kole odložit více, i všechny čtyři. Pokud hráč odloží více jak jedno Eso, stojí pouze další hráč a to pouze jedno kolo. Další hráč pak může i tři Esa přebít jedním Esem a stojí zase další hráč. Esa se tedy nesčítají. Naopak sedmičky se sčítají. Takže pokud jeden hráč v jednom kole odloží všechny čtyři sedmičky, další hráč musí lízat osm karet.

Speciální karty

Královna (svršek) má speciální vlastnost - tato karta uzavírá hru. I přes to, že hra se hraje jako rychlík, uzavřít hru musí hráč pouze jednou touto kartou. Pokud má královen v ruce více, musí odhodit všechny mimo jedné a touto poslední hru ukončit až v dalším kole. Pokud hráč nasbírá všechny čtyři královny, tak je položí před sebe na stůl a automaticky hru vyhrává. V tomto případě však nelze královnu nahradit Jokerem (viz níže). Této kartě jsou ponechány všechny vlastnosti klasického svrška, může tedy měnit barvu.

Kluk (spodek) má funkci jako svršek v prší, avšak nemění barvu, ale hodnotu karty. Poté lze tedy na kluka odložit pouze hodnotu, kterou hráč, jež kartu odložil, určil. Lze také přebít dalším klukem. Na kluka nelze odložit královnu (tedy pokud hráč, který kartu odložil, neurčil hodnotu královna) a to i kdyby chtěl další hráč uzavírat hru. Klukem může jeden hráč odrazit případnou výhru druhého.

Pikový Král (listový Král) má po vynesení ten význam, že další hráč musí na tuto kartu lízat pět karet. Tohoto krále lze odrazit dvěma způsoby. Prvním je srdcový král, který účinky pikového krále posune na dalšího hráče. Pokud hrají pouze dva hráči, tak zpět na toho, jež pikového krále na stůl položil. Druhým je piková sedmička, která účinky krále přesune na dalšího hráče, který však musí líznout 7 karet (tedy 5 za krále a 2 za sedmičku). Dále již platí pravidla jako u klasického prší, tedy je možné na krále postupně nebo najednou odložit až všechny čtyři sedmičky a hráč který je na řadě první bez sedmičky, může brát až 13 karet (tedy 5 za krále a zbytek za sedmičky). Pokud hráč v jednom kole odloží více králů, pikový král platí jen a pouze leží-li nahoře, tedy je-li položen jako poslední. Pokud hráč odráží pikového krále srdcovým králem, nemůže v tomto kole odložit žádného jiného krále, tedy může na stůl položit pouze srdcového krále. Toto neplatí o pikové sedmičce, kdy tato musí být odložena na pikovém králi, avšak tento hráč může odložit klidně všechny 4 sedmičky na sebe. Pikového Krále nelze položit na pikovou sedmičku, pokud hráč na tuto sedmičku musí brát karty. Tedy piková sedmička odráží pikového krále, avšak pikový král neodráží pikovou sedmičku.

Srdcová Desítka po vynesení znamená, že všichni mimo hráče, který tuto kartu na stůl položil, jedno kolo lížou jednu kartu a hráč, který ji zahrál, na ni hraje dále. Srdcová desítka, pokud je zahrána s ostatními desítkami, stejně jako pikový král, platí pouze je-li položena jako poslední. Pokud rozdávající položí srdcovou desítku na stůl jako první kartu, nebo první kartu, která udá barvu a hodnotu do hry, rozdá úplně každému hráči kartu navíc a začíná hráč, který by začínal normálně, tedy další hráč po směru hodinových ručiček od rozdávajícího.

JOKER (žolík) - tato karta nahrazuje téměř jakoukoli jinou kartu v balíčku. Nejčastěji je využívána jako královna, kdy přebírá všechny její vlastnosti a lze s ním, tedy pokud zastupuje královnu, i ukončovat hru. Nebo ho lze využít jako kluka, kdy může měnit hodnotu karty. Dále může nahradit jakoukoli jinou kartu mimo sedmičky a esa. Joker v tomto případě nesmí být položen jako poslední. To znamená, že pokud ho chci použít jako devítku, musí být na vrchu nějaká devítka, která udává barvu (příklad: joker, křížová devítka, kárová devítka). Kárová devítka tedy udává barvu, zatímco joker zastupuje pikovou nebo srdcovou devítku. To tedy znamená, že tuto kombinaci lze užít pouze pokud předchozí hráč odložil na stůl kartu pikové nebo srdcové barvy, nebo jednu z těchto barev požadoval královnou. Jelikož joker nemůže být položen jako poslední karta, nemůže tedy zastupovat pikového a srdcového krále a červenou desítku, v jejich platné poloze jako horní, poslední odložené, kartě. Lze odložit i oba jokery v jednom kole. Odložení jokera či více jokerů musí však logicky odpovídat tomu, jakou kartu zastupují. Lze hrát takto třeba na Pikovou osmičku (Piková 9, joker, joker, kárová 9), nebo (joker, joker, kárová 9, křížová 9), nelze užít (joker, joker, kárová 9, piková 9), jelikož pikovou 9, již joker zastupuje jako první kartu, by byla hrána dvakrát.

Konec hry

Konec hry nastává odloží-li jeden hráč na stůl jednu královnu, nebo tuto královnu zastoupí Jokerem (žolíkem). Pokud je třeba určit další pořadí, aby bylo zřejmé, kdo skončil poslední, nebo pokud se hraje o peníze či žetony, počítá se hodnota zbývajících karet. Hlavy mají hodnotu deset a eso má hodnotu jedna. Pokud se hráči nechtějí počítáním zdržovat, střídají se v míchání po směru hodinových ručiček. Před rozdávkou by měl zadák sejmout (hráč proti směru hodinových ručiček od rozdávajícího).

Varianty hry

Hru je možno po dohodě s ostatními hráči doplnit pravidlem, kdy kárový Král může rušit účinky pikového, případně srdcového krále.

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz