Pexeso

Příklad varianty hry pro 2 a více hráčů:

Karty: speciální kartičky - 32 dvojic (64 kartiček), případně i jiný počet dvojic


Kartičky se zamíchají a rozdají na stůl do čtverce 8x8 rubovou stranou navrch. Hráč, který je na řadě, otočí vždy 2 kartičky lícem navrch. Jsou-li karty shodné (resp. patří-li do dvojice k sobě), vezme si je a pokračuje dalším tahem (stejný hráč - může otočit další 2). Pokud karty shodné nejsou, vrátí je opět rubem navrch a pokračuje další hráč. Hraje se tak dlouho, dokud se nespárují a neodeberou všechny dvojice. Za každou shodnou dvojici získává hráč 1 bod. Vítězí ten, kdo nasbírá bodů nejvíce.


Některá pexesa mohou být koncipována jako výuková. V takovém případě nemusí být katičky ve dvojici graficky identické (obvykle totožný obrázek), ale mohou obsahovat třeba pouze textové nebo číselné výrazy. Druhá kartička do dvojice pak může být odlišná a párování probíhá podle specifické závislosti.

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz