Jedenáct a půl (11 a 1/2)


Počet hráčů: 2 a více

Druh karet : francouzské 52 listů

Hodnoty od nejnižší po nejvyšší: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J=1/2,Q=1/2,K=1/2,A=11

Cíl hry: dosáhnout co nejbližšího součtu k hodnotě 11,5 - ne však přes


Bankéř stanoví sázku, zamíchá karty a každému rozdá reversem vzhůru po jedné, včetně sebe. Svou kartu otočí lícem vzhůru. Následně dle pořadí přidává hráči podle jeho přání vždy postupně jednu kartu po druhé (pokud o ni hráč požádá, např. výrazem "DALŠÍ", "JEŠTĚ", "DÁVEJ" apod.). Hráč se snaží přiblížit co nejvíce hodnotě 11,5. Kdykoliv však může ohlásit "DOST". Pokud riskuje příliš a 11,5 přesáhne, musí ohlásit "PŘES" a platí bankéři ihned sázku. Když bankéř obslouží všechny hráče, může sám dobírat ke své vyložené kartě a snaží se také o jedenáct a půl. Následně s každým hráčem vypořádává sázku. (Hráči tak činí vždy s bankéřem, nikoliv mezi sebou navzájem.) Obecně platí, že vyšší součet vyhrává nad nižším. V případě shody vyhrává vždy bankéř. Nejlepší možnou kombinací je eso s kteroukoliv figurou. Takovéto dvojici se říká "onze-et-demi" a je proplácena dvojnásobkem základního vkladu.

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.www.ReklamniKarty.cz