Flus - karetní hra


O přesných pravidlech karetní hry flus se dnes můžeme jen dohadovat, neboť z názorů řady odborníků nevyplývá jednoznačný závěr. Objevují se dokonce rozpory v úvahách, jak se tato hra hrávala. S největší pravděpodobností a na základě několika dochovaných zmínek v literatuře se lze domnívati, že se jedná o hru podobnou Ferblu či Barvičce, ne-li dokonce o jejich předchůdce. Jeden z historických pramenů uvádí, že flus v roce 1512 byl hrán jen na tři karty a hrálo se "třicetjedna", zatímco v ostatních zmíněných hrách (a možná i v pozdějších variantách hry Flus) jsou to karty čtyři a pouze "jednadvacet". Dále lze ještě vystopovat možnost výměny karet za karty z talonu, čímž by se Flus odlišoval od pozdějších podobných her. Nelze ovšem ani vyloučit, že hra na "třicetjedna" je nějaká jiná již zcela zapomenutá hra. Pokud by se tedy snad někdo z vás dopátral jejích pravidel, případně měl přesné znění pravidel ke hře Flus, budeme velmi potěšeni, pokud nám jejich znění zašlete. Zbylým zájemcům o tuto variantu hry můžeme doporučit, aby se drželi pravidel hry Ferbl.
Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz