Černý Petr - pravidla hry

Počet hráčů :    min. 2 hráči (lépe 3 a více)

Počet karet:     33 (16 dvojic + 1 karta „Černého Petra“) u obvyklých dětských karet nebo 

                            32  klasických karet na Mariáš, ze kterých odstraníme 3 kluky (svršky) a ponecháme 
                            pouze pikového, ze kterého se stane černý Petr. 

Cíl hry :              zbavit se všech karet a nemít na konci hry kartu „Černého Petra“ v ruce

 

Pravidla karetní hry Černý Petr:

Karty se důkladně zamíchají a všechny se rozdají hráčům (v závislosti na počtu hráčů může nastat situace, že počet karet se u jednotlivých hráčů po rozdání liší o 1).  Některá pravidla udávají, že se rozdává nejprve po třech kartách každému hráči, a pak znovu dokola, dokud nejsou rozdány všechny karty. Každý hráč, jenž má po rozdání v ruce dvojice shodných karet (karty stejných okrajových symbolů), vyloží tyto karty na stůl. (Při hře s mariášovými kartami lze vytvořit pár z libovolných dvou karet stejné hodnoty, např. devítky srdcové a žaludové, nebo srdcové a kulové.)

Hráč s největším počtem karet nechá tahat jednu kartu svého spoluhráče po své levici. Ten vytahuje z vějíře karet jednu kartu, kterou následně založí mezi karty své. Vytáhne-li hráč kartu se stejným symbolem, jaký už v ruce má, vyloží obě karty na stůl. Ve hře pokračuje opět spoluhráč po levici. Takto se hraje stále dokola.

Ten hráč, který tímto způsobem přišel o všechny své karty, ve hře končí, ostatní pokračují ve hře dál.

Hra končí tím, že pouze jednomu hráči  zůstane  v ruce poslední  karta „Černý Petr“, tím se sám stává Černým Petrem, a je mu udělen předem domluvený trest, záporný bod, apod.

 

Přejeme Vám dobrou zábavu a hodně štěstí ve hře.

www.ReklamniKarty.cz