POKER

Poker je karetní hra s mnohaletou tradicí rozšířená po celém světě. V posledních letech u nás roste její obliba. O vysoké popularitě této hry svědčí také to, že ji lze hrát na mnoha místech i elektronicky.

Pokerové karty

Ke hře Poker se používají zpravidla karty francouzského typu, na profesionální úrovni obzvláště (u nás je tento typ karet často nazýván "žolíkové" nebo "karty na kanastu"). Balíček karet pro hru Poker obsahuje 52 listů - kříže, káry, srdce a piky (lze tedy hrát s polovinou kanasty, ze které se navíc odstraní žolíky). Značně rozšířeným designem jsou karty piketové, které do rodiny francouzských karet patří.

Velikost a formáty karet

Obdobně jako existuje mnoho různých grafických ztvárnění aversu i reversu karet, je různorodé i množství formátů a velikostí karetních listů pro Poker. Na profesionální úrovni se dodržuje (až na čestné výjimky) převážně standard výšky listu 88 mm. Tato velikost karty je pro Poker typická až téměř "posvátná", je tedy doporučováno se tohoto rozměru striktně držet. U šířky je variabilita pestřejší. Nejčastěji se používají dva základní formáty, a to kolem nebo lehce přes 63 mm nebo 56 až 57 mm. Prvně zmíněná velikost karet 63 mm (" United size") je typická zejména pro profesionální Poker a světové turnaje (lze zmínit nejvýznačnější výrobce jako je COPAG, MODIANO aj.). Není bez zajímavosti, že ani rozměr 63 mm není držen u těchto výrobců shodně a liší se v desetinách mm (od 63,05 mm přes 63,10 mm po 63,25 mm, v některých případech však i méně, např. 62,60 mm). Profesionálové neváhají utratit za jediný balíček těchto karet přes 15USD. Druhou nejčastější velikostí pokerových karet je zmíněná šířka kolem 56 až 57 mm ("Euro size"). Vychází právě z rozměru běžných kanastových karet a je oblíbena širokou veřejností. Je to dáno zejména praktičností, protože užší listy se lépe drží v ruce i umisťují na stole. Proto se pro běžné užívání doporučuje se zvyšujícím se počtem karet v balíčku (přes 32) užší provedení hracích karet.

Grafika pokerových karet

Pro grafický design pokerových karet téměř neexistuje standard. Proto se můžeme setkat s nejrůznějším provedením a vyobrazením motivů. Zásadnější otázkou je však umístění a počet vyobrazení symbolů - hodnot karet. A také velikost označení. Nejčastěji se používá "Regular index" nebo větší "Jumbo index". Obvykle bývají znaky umístěny ve dvou protilehlých rozích, vyrábí se však také karty s grafikou, kdy jsou znaky umístěny ve všech čtyřech rozích. To je pro snadnou orientaci zejména u Pokeru velmi významné - zkušeným hráčům pak stačí jen mírné přizvednutí (jakéhokoliv) rohu a ihned je zřejmá hodnota karet.

Poker - typy hry

Typů a variant pokerových her je celá řada:

  • Draw poker
  • Community card poker

Draw je označení pro typ hry, kdy hráč obdrží všechny karty před započetím sázek. Karetní kombinaci je potom možno vylepšit výměnou některých karet. Tato varianta je oblíbená zejména u široké veřejnosti u domácích her.

Community card poker je označení pro hry, při kterých se využívá společných karet. Ty se rozdají na stůl lícem vzhůru a jsou společné pro všechny hráče. Hráči potom ze společných a vlastních karet, které každý hráč obdrží individuálně, tvoří výherní kombinace. Tyto hry bývají obvyklé v kasínech a na turnajích.

Texas Hold'em Poker pravidla

Texas Hold'em Poker je nejoblíbenější a nejrozšířenější variantou hry (ze skupiny community card poker), a to jak v evropských, tak amerických kasínech a také v dalších hernách na internetu. Jde o hru pro 2 a více hráčů, obvykle do 10ti. Rozdávající hráč (dealer) se při kadém kole mění, jeho role se posouvá o jednoho hráče po směru hodinových ručiček. Před rozdáním dva hráči posílají do hry povinné sázky (velký a malý blind). Malý blind sedí nalevo od dealera (v dalším kole se stává dealerem). Velký blind sedí nalevo od malého blindu a další kolo se stane malým blindem. Malý blind bývá obvykle polovina velkého blindu. Následně každý hráč dostane dvě karty. Pak začíná první sázkové kolo. V prvním kole sázek může hráč buď dorovnat velkou povinnou sázku, nebo navýšit povinnou sázku, případně položit karty. Každé navýšení musí být v minimální výši velké povinné sázky s výjimkou případu, kdy hráč nemá dostatek prostředků. V takovém případě vsadí jen vše, co má. Pokud ve hře zůstanou alespoň dva hráči, na stůl se vyloží tři společné karty lícem nahoru. Následuje druhé kolo sázek, ve kterém již není podmínka pro výši sázky, navyšovat je tedy možno i nepatrně. Zůstanou-li dále ve hře alespoň dva hráči, následuje čtvrtá společná karta na stole lícem vzhůru a třetí kolo sázek. Dále totéž s pátou kartou a poslední kolo sázek. Pokud po posledním kole zbývají ve hře alespoň dva hráči, následuje vyložení karet. První ukazuje naposledy sázející (poslední může ten, kdo naposledy dorovnával). Při závěrečném ukázání rozhoduje síla karetní kombinace. Každý hráč má k dispozici dvě soukromé karty a pět společných, vyložených na stole. Z těchto sedmi karet sestavuje nejsilnější možnou kombinaci pěti karet. Nejsilnější pětikaretní kombinace vyhrává.

Poker - výherní kombinace

Hodnota karty je určena číslem či písmenem. Nejvyšší kartou je eso (A), dále pak hodnoty klesají K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všechny barvy karet jsou rovnocenné. Při shodě kombinace u více hráčů rozhoduje hodnota (případně i zbývajcích karet).

Royal flush je čistá postupka z pěti karet s esem na konci.

Straight flush je čistá postupka zakončená nižší kartou než A.

Four of Kind jsou čtyři karty stejné hodnoty.

Full house je trojice a dvojice.

Flush je pět karet libovolné hodnoty, ale stejné barvy.

Straight je špinavá postupka.

Three of Kind (trips) je trojice

Two pair jsou dvě dvojice.

Pair je dvojice.

High card je vysoká karta. Pokud nikdo nemá lepší kombinaci, rozhoduje o vítězi nejvyšší z pěti karet, v případě shody rozhoduje druhá nejvyšší atd.
Pokerové karty s vlastním motivem

Pokerové karty je možno vyrobit na míru s unikátním designem. Pokud uvažujete o hracích kartách na POKER s vlastní reklamou, neváhejte nás kontaktovat. Vyrábíme reklamní hrací karty na originálním karetním kartonu. Výroba hracích karet POKER - informace a kontakt.